2:47
Đã đăng 24 Tháng 12 2017
Leona Lewis — One More Sleep

Leona Lewis — One More Sleep

hoặc
продолжительность: 2:47
Posted on 24 Tháng 12 2017
Mô tả
One More Sleep is a song by British singer Leona Lewis, recorded for her fourth studio album Christmas, With Love. The single was released in the U.S. on 5 December 2013, after coming out in Ireland, Great Britain and a lot of other European countries on December 2nd.
рубрики:
Năm mới, Nhạc pop
Từ được đề xuất
a lot of - nhiều
all around - mọi người sum họp
barely - không dư
be up - đứng dậy
a bedroom - phòng ngũ
to breathe - cho ngựa thở
catch up - đồ chấm có chất cà chua
Christmas Eve - đêm Giáng sinh
Christmas tree - cây nô en
come home - về nhà
a dream - chiêm bao
let go - hảy bước tiến tới
lonely - hẻo lánh
make it - làm cho nó
to miss - hỏng
next to - sắp tới
reason - nguyên do
to rock - đu đưa
soon - chẳng bao lâu
a wish - lòng ao ước

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English