4:28
Đã đăng 2 Tháng 1 2016
Linkin Park — New Divide

Linkin Park — New Divide

hoặc
продолжительность: 4:28
Posted on 2 Tháng 1 2016
Mô tả
Linkin Park is an American alternative band formed in 1996 under the name "Xero". After changing the name to modern one in 2000, the band has won two Grammy Awards. The musical collective rose to fame thanks to their debut album "Hybrid Theory" that sold 27 million copies.
рубрики:
Linkin Park, Nhạc rock
Từ được đề xuất
abandoned - bị bỏ rơi
all around - mọi người sum họp
ash - tro
to blur - bôi bẩn
cave in - hang động
to connect - chấp nối
to cross - đi qua
to deny - cải
to deserve - đáng thưởng
distance - nơi xa
a divide - đường phân thủy
fate - số mạng
flood - nước ngập
a goodbye - tiếng chào nhau
to hide - che
in sight - minh mẩn
lightning - tia chớp
memory - kỷ niệm
a mistake - điều sai
prove someone wrong - chứng minh một ai đó sai
a regret - lòng thương tiếc
to remember - nhớ lại
space - không gian
startling - sự hoảng hốt
voice - thanh âm
wash clean - Rửa sạch

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English