The Great Kings of the Past
(The Lion King clip)

bộ sưu tập: Walt Disney
Сложность:
Đã đăng 21 Tháng 5 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 3 giây.
Từ được đề xuất
alone - cô đơn
be scared of - sợ hãi
be there - ở đó
brave - ăn mặt đẹp
danger - mối hiểm nghèo
deliberately - cân hắn
to disappoint - không làm thỏa mản
to disobey - không tuân theo
to guide - chỉ đường
I guess - tôi đoán
to kill - đánh chết
look at - chú ý
look for - tìm kiếm
to lose - thua
to mean - nghĩa là
mess with - gây rối với
nobody - không có ai
a pal - bạn
past - hơn
put in danger - đưa vào nguy hiểm
to remember - nhớ lại
a star - ngôi sao
trouble - điều lo lắng
whenever - mỗi khi