1:18
Đã đăng 27 Tháng 5 2017
When lobster was everywhere

When lobster was everywhere

hoặc
продолжительность: 1:18
опубликовано 27 Tháng 5 2017
Mô tả
Lobster was once deemed a poor man's food and was served to prisoners. Nowadays, lobster is considered a true delicacy. In this video, you are going to hear a strange story of how a bottom-dwelling crustacean went from prison food to upscale fare.
Từ được đề xuất
a bait - mồi câu cá
bay - song
beloved - thương yêu
can - biết
a critter - critter
cruel - dử tợn
to deem - tưởng là
delicacy - tinh vi
eat up - ăn nhiều lên
to enact - ban hành
eventually - sau cùng
to feed - nuôi
grow to - phát triển thành
to imagine - nghĩ
an inmate - mọi người trong nhà
literally - theo nghĩa đen
prison - khám
to protect - bảo vệ
punishment - sự phạt
a railroad - đường sắt
seafood - hải sản
to settle - chiếm làm thuộc địa
a settler - người di cư
a shore - bờ biển
sick of - bệnh của
succulent - ngon
to surge - lướt trên sóng
ultimately - cuối cùng