3:56
Đã đăng 26 Tháng 9 2017
Lorde — Green Light

Lorde — Green Light

hoặc
продолжительность: 3:56
Posted on 26 Tháng 9 2017
Mô tả
Green Light is a song by New Zealand singer Lorde from her second studio album Melodrama. It was released as a lead single in support of the album record on 2 March 2017. The single made its debut appearance on the U.S. Billboard Hot 100 charting at number 100, reaching number 19 in the course of a week.
рубрики:
Lorde, Nhạc pop
Từ được đề xuất
be in love - đang yêu
a bedroom - phòng ngũ
to bite - ăn mòn
brand-new - thương hiệu mới
damn - chê
to frighten - hoảng sợ
honey - đường mật
I wish - Tôi ước
let go - hảy bước tiến tới
makeup - điều đình
order - cho toa
a rumor - tiếng đồn
to scream - cười rộ lên
truth - chân lý
wake up - hoạt động lại
to whisper - nói nhỏ