1:12
Đã đăng 17 Tháng 5 2014
How to order a round in a pub

How to order a round in a pub

hoặc
продолжительность: 1:12
Posted on 17 Tháng 5 2014
Mô tả
In this video you will watch a simple dialogue and learn how to order a round in a bar and what details should be mentioned in advance.
Từ được đề xuất
beer - bia
a bitter - chất đắng
busy - bận rộn
to check - do dự
cheers - cao lương mỹ vị
cheese - pho mát
a crisp - khô teo đi
finally - chung cuộc
glass - ly
half - bán phần
lager - thứ rượu bia nhẹ ở đức
an onion - cọng hành
a packet - bó
patience - sự bền lòng
a persistence - sự bền chí
a pint - đơn vị đo lường chất lỏng
a wallet - bao
wine - rượu

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип