0:58
Đã đăng 28 Tháng 3 2016
How to cut and prepare a mango?

How to cut and prepare a mango?

hoặc
продолжительность: 0:58
Posted on 28 Tháng 3 2016
Mô tả
In this video, Jamie Oliver will tell you about cutting and preparing a mango.
Từ được đề xuất
a chef - đầu bếp
choice - chọn lọc kỷ càng
dice - cắt
flesh - thịt
fragile - dể bể
gently - cẩn thận
glass - ly
to hit - đánh
a knife - dao
literally - theo nghĩa đen
a lobe - lá
a pip - chấm trên lá bài
to prepare - chuẩn bị
to push - xô
to remove - bôi
ripe - chín
to roll - lăn
skin - da
to slice - cắt ra từng miếng mỏng
slice up - lát lên
sturdy - bị bịnh đau óc
a tip - chót cây
to twiddle - không làm gì cả

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English