Bruno Mars — That’s What I Like

bộ sưu tập: Bruno Mars, Nhạc pop
Сложность:
Đã đăng 9 Tháng 6 2017
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 30 giây.
Mô tả
Bruno Mars is an American singer, songwriter, record producer, multi-instrumentalist, Grammy Award winner, known for his work in recording the songs Nothin' on You by B.o.B and Billionaire by Travis McCoy.

The song That's What I Like was released on 30 January 2017 as the second single from his studio album 24K Magic. The single made a debut appearance at number 79 on the U.S. Billboard Hot 100 and reached number one on that chart by the fifteenth week since its emergence.
Từ được đề xuất
to agree - bằng lòng
at night - vào ban đêm
to clap - bịnh lậu
to deserve - đáng thưởng
get to - đến
go on - đi thẳng
good time - thời gian tốt
to invite - gây ra
jammies - chó dại
jewelry - đồ châu báu
keep a promise - giữ lời hứa
lucky for you - may mắn cho bạn
make a promise - hứa việc gì
to promise - báo trước
to rent - thuê
say the word - nói từ
to serve - giao banh
a sheet - lớp nước bọt
to shine - chiếu sáng
shopping spree - mua sắm điên cuồng
silk - lụa
strawberry - dâu
take a look - hãy xem
a trip - bước nhẹ
turn around - quay lại
wake up - hoạt động lại
a wallet - bao
you got it - bạn hiểu rồi