Sesame Street: James Marsden & Elmo — Engineer

Сложность:
Đã đăng 2 Tháng 3 2018
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 15 giây.
Mô tả
Sesame street is an international educational children's TV programme that has been aired since 1969. In this short video, the actor James Marsden and his friend, Elmo, will talk about and show what the word "engineer" means.
Từ được đề xuất
all right - hoàn toàn
automatic - như máy
a block - khuôn
board - đường tàu chạy vát
to build - cất
design - bày ra một kiểu
empty - làm vắng vẻ
to engineer - âm mưu
got it - hiểu rồi
here we go - Bắt đầu nhé!
here you go - ở đây bạn đi
to mean - nghĩa là
on top of - trên đỉnh
a plate - bản khắc để in
to serve - giao banh
a spoon - cái muổng
to wish - muốn
wood - cây cối trong rừng
you got it - bạn hiểu rồi
you know what - bạn biết gì