Admiral William H. McRaven addresses the graduates
(part two)

bộ sưu tập: William H. McRaven
Сложность:
Đã đăng 27 Tháng 11 2017
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 19 giây.
Mô tả
William H. McRaven is a retired US Navy admiral. In 2014, admiral McRaven gave a speech at the University of Texas commencement ceremony in Austin. In that speech, he told the graduates about some life rules he acquired during US Navy training.

Part one
Từ được đề xuất
background - lý lịch
be down to - xuống
be made up of - được tạo thành từ
a crew - ban
difficult - khó
an equalizer - bằng nhau
ethnic - thuộc về nhân chủng
a flipper - bộ phận dùng để lội nước
good-natured - dể chịu
have the last laugh - có tiếng cười cuối cùng
long before - lâu trước
to matter - có quan hệ
to measure - đo
a munchkin - munchkin
a nation - chung lịch sử
to paddle - bơi
prior to - trước
to reach - đưa ra
to succeed - kế tiếp
training - sự học nghề