A medieval abbey trapped by tides and time

bộ sưu tập: Nghiên cứu khu vực
Сложность:
Đã đăng 19 Tháng 8 2017
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 4 giây.
Mô tả
Mont Saint-Michel is a small rocky fortress island near the northwestern coast of France. There are only 50 residents in the town located on the island, but it attracts millions of visitors every year.
Từ được đề xuất
back in - trở lại
a climb - leo lên
a coast - bờ biển
coastal - thuộc về bờ biển
to dedicate - dâng
dry land - đất khô
full-time - nguyên ngày
gothic - dân tộc Gô tích
in between - ở giữa
incredibly - vô cùng
island - Đảo
medieval - thuộc về trung cổ
a monument - bia kỷ niệm
name something after - đặt tên gì đó sau
no matter - không vấn đề
powerful - ảnh hưởng
prehistoric - tiền sử
to reshape - định hình lại
a resident - cư dân
rise - tăng lên
rock - con quay vụ
stunning - kinh ngạc
time capsule - viên nang thời gian
World Heritage Site - Di sản thế giới