1:14
Đã đăng 18 Tháng 4 2017
Why is chewing so irritating?

Why is chewing so irritating?

hoặc
продолжительность: 1:14
Posted on 18 Tháng 4 2017
Mô tả
Does it ever happen to you that you get annoyed by quite ordinary sounds like chewing or breathing? For a long time, scientists could not find an explanation for this, but now they have succeeded in proving the existence of misophonia - a state in which people do not just dislike some sounds, but literally go crazy over them.
рубрики:
Cơ thể người
Từ được đề xuất
an abnormality - kỳ dị
to cause - xui nên
to characterize - biểu thị đặc biệt
to chew - nhai
condition - địa vị
to discover - để thấy
disorder - không có thứ tự
drive someone mad - thúc đẩy ai đó điên
eat out - ăn ra
an emotion - cảm kích
fault - chưa hoàn thành
for years - trong nhiều năm
genuine - ngựa nòi
go into overdrive - đi sâu vào
in fact - trong thực tế
in response to - để đáp lại
increased - tăng
lead to - dẫn đến
negative - âm bản
notice - chú ý đến
perspiration - sự đổ mồ hôi
process - in lại một bản
punch - đục
a researcher - người tìm tòi
sadly - thật đáng buồn
a scientist - người giỏi về khoa vạn vật
to slurp - slurp
a trigger - cái bấm có lò xo