Mog’s Christmas calamity
(Christmas advert)

bộ sưu tập: Quảng cáo, Năm mới
Сложность:
Đã đăng 5 Tháng 1 2017
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 20 giây.
Mô tả
"Share the holiday" is a traditional Christmas advert by the supermarket chain Sainsbury's. This video tells the story of a cat named Mog that occasionally starts a chain of extremely unpleasant events, and the Thomas family may find themselves without Christmas as a result. Will Mog be able to correct the situation?
Từ được đề xuất
all clear - tất cả sạch sẻ
at all - ở tất cả
at least - ít nhứt
a bat - bàn
a boss - cai thợ
to bring - dẩn dắt
a captain - đại úy
to deserve - đáng thưởng
to dream - nằm chiêm bao
an eve - buổi chiều
everyone else - Mọi người khác
exactly - chính xác
finally - chung cuộc
fire chief - trưởng phòng cháy
to follow - theo
to gather - góp
a medal - huy chương
a neighbour - người bên cạnh
a nightmare - ác mộng
of course - của tòa án
save the day - tiết kiệm trong ngày
sweet - thơm
there you go - có bạn đi
would rather - thay vào đó