Moving atoms
(part two)

bộ sưu tập: Nguyên tử
Сложность:
Đã đăng 31 Tháng 8 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 58 giây.
Mô tả
Researchers at IBM decided to make the smallest film in the world. The thing is, that leading roles in the film will be played by atoms.
Từ được đề xuất
a centigrade - chia làm trăm độ
data - dử kiện
to fascinate - làm mê
feedback - ngược lại
a groundwork - cơ sở
to hold - cầm
imagination - ảo tưởng
to join - buộc
location - nơi
a needle - cây kim
noise - tiếng huyên náo
to position - đặt vào vị trí
to scan - xem qua loa
scratchy - độc ác
a spur - dao nhọn cột ở cựa gà
storage - cất hàng vào kho
to switch - bật mở điện
a tip - chót cây