2:11
Đã đăng 2 Tháng 2 2015
Mulan: Meeting Mushu

Mulan: Meeting Mushu

hoặc
продолжительность: 2:11
Posted on 2 Tháng 2 2015
Mô tả
This is a fragment from the animated feature film "Mulan" telling the story of a Chinese girl who dressed up as a man and went to the war. In this fragment, we will see Mulan meet a small dragon named Mushu (voiced over by Eddie Murphy).
рубрики:
Từ được đề xuất
an ancestor - tổ phụ
an armor - huy chương
aye - luôn luôn
beyond - không tới được
a guardian - người bảo quản
to heed - để ý
a heifer - bò cái tơ
manly - có những đức tốt
a penalty - hình phạt
pleasurable - vui vẻ
serpentine - ngoằn ngoèo