6:18
Đã đăng 26 Tháng 6 2014
Muzzy In Gondoland
(part one)

Muzzy In Gondoland
(part one)

hoặc
продолжительность: 6:18
Posted on 26 Tháng 6 2014
Mô tả
"Muzzy in Gondoland" is an English as a second language course for children, created by the BBC. Basically, it is an animated film featuring educational insets that familiarise the viewers with the basics of English in a simple, unobtrusive manner.
Từ được đề xuất
a bag - bao
beautiful - đẹp
brave - ăn mặt đẹp
clever - thông minh
computer - máy điện toán
fat - béo
a garden - công viên
a gardener - người làm rẩy
good afternoon - chào buổi trưa
good evening - chào buổi tối
good morning - chào buổi sáng
good night - chúc ngủ ngon
a grape - giống nho
hello - câu chào
how do you do - bạn làm thế nào
a king - vua
a map - bản đồ
a motorbike - xe máy dầu
a peach - đào
a plum - nho khô
a princess - bà chúa
a queen - hoàng hậu
strong - ánh sáng chói
thank you - cảm ơn bạn