7:35
Đã đăng 10 Tháng 6 2015
Muzzy In Gondoland
(part four)

Muzzy In Gondoland
(part four)

hoặc
продолжительность: 7:35
Posted on 10 Tháng 6 2015
Mô tả
"Muzzy in Gondoland" is an English as a second language course for children, created by the BBC. Basically, it is an animated film featuring educational insets that familiarise the viewers with the basics of English in a simple, unobtrusive manner.
Từ được đề xuất
bye - lời chào biệt
a friend - ân nhân
a gardener - người làm rẩy
go away - Cút đi!
a king - vua
to love - yêu
lovely - kiêu sa
a meter - đồng hồ tính cước
a monster - kỳ hình dị trạng
a queen - hoàng hậu

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English