4:5
Đã đăng 8 Tháng 9 2014
Natalie Imbruglia — Torn

Natalie Imbruglia — Torn

hoặc
продолжительность: 4:5
Posted on 8 Tháng 9 2014
Mô tả
Natalie Jane Imbruglia is an Australian singer and actress. Her first single "Torn" immediately became one of the 1990s hits and managed to reach high positions on various charts.
рубрики:
Nhạc pop
Từ được đề xuất
to adore - sùng bái
beneath - không đáng
bound - anh đi đâu
broken - đả bể
cold - cảm hàn
to crawl - bò
dignified - hình ngón tay
faith - chân thành
to guess - đoán chửng việc gì
an illusion - ảo ảnh
inspiration - hút không khí
to miss - hỏng
to shame - làm xấu hổ
to tear - giựt vật gì
a vein - tĩnh mạch