2:48
Đã đăng 30 Tháng 4 2013
Are we the baddies?

Are we the baddies?

hoặc
продолжительность: 2:48
Posted on 30 Tháng 4 2013
Mô tả
A funny sketch by the British comedic duo - David Mitchell and Robert Webb.
рубрики:
Phác thảo
Từ được đề xuất
a cap - bao thiếc bịt miệng chai
a coward - khiếp nhược
crack - cái cú vào đầu
horrid - ác nghiệt
a retreat - chổ ẩn dật
a sickle - lưỡi hái