Are we the baddies?

bộ sưu tập: Phác thảo
Сложность:
Đã đăng 30 Tháng 4 2013
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 48 giây.
Mô tả
A funny sketch by the British comedic duo - David Mitchell and Robert Webb.
Từ được đề xuất
a cap - bao thiếc bịt miệng chai
a coward - khiếp nhược
crack - cái cú vào đầu
horrid - ác nghiệt
a retreat - chổ ẩn dật
a sickle - lưỡi hái