5:18
Đã đăng 5 Tháng 6 2018
A Dog’s Tale
(New Headway)

A Dog’s Tale
(New Headway)

hoặc
продолжительность: 5:18
Posted on 5 Tháng 6 2018
Mô tả
Friends talk about the ghost of a dog that lives in their house. Of course, this is just a story, so everyone is having fun. But why does Matt look so tired the next morning?
рубрики:
New Headway
Từ được đề xuất
a load of - một tải trọng của
accident - khập khểnh
be silly - là ngớ ngẩn
a cottage - nhà ở vùng quê
to destroy - phá hoại
to exist - có
an explanation - cắt nghỉa
fancy - suy nghĩ
for some reason - đối với một số lý do
frightening - ghê sợ
funny - buồn cười
a ghost - ma
to happen - đến
horror film - phim làm khiếp sợ
if I were you - nếu tôi là bạn
to keep - tuân theo
logical - hợp với luận lý học
an owner - chủ hảng buôn
rubbish - vật bỏ
run away - chạy trên đường
stupid - đần độn
tired - mệt nhọc
turn off - khóa lại
to warn - cho hay

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English