2:59
Đã đăng 20 Tháng 6 2015
Tess
(Ocean’s Eleven)

Tess
(Ocean’s Eleven)

hoặc
продолжительность: 2:59
Posted on 20 Tháng 6 2015
Mô tả
Ocean's friends understand that to fulfill their plan they need one more person.
рубрики:
Ocean's Eleven
Từ được đề xuất
an assistant - trợ thủ
to bankrupt - khánh tận
brother-in-law - anh em chồng
a cage - buồng của thang máy
to cheat - ăn gian
content - đẹp ý
fluent - dể dàng
glad-hand - tay vui mừng
to hit - đánh
a livelihood - cách sanh nhai
a lobby - hành lang
personally - chính mình
a portfolio - bìa giấy đựng
ruthless - vô tình
to scare - kinh hải
to seize - chiếm
a snit - lén lút
to spend - tiêu
suicidal - quyên sinh
a valet - bồi phòng

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English