2:3
Đã đăng 20 Tháng 2 2014
How olympians have changed (1924-2014)

How olympians have changed (1924-2014)

hoặc
продолжительность: 2:3
опубликовано 20 Tháng 2 2014
Mô tả
Winter Olympic Games have significantly changed over their 90-year history, and along with them, the sportsmen and sportswomen have changed as well.
Từ được đề xuất
average - vừa phải
to base - căn cứ vào
a bell - chuông
bulky - choán mất nhiều chổ
to cause - xui nên
to compare - vô song
to compete - tranh đua
competitive - tánh cạnh tranh
a counterpart - bản đối chiếu
a curve - cong vòng
a decrease - bớt xuống
to deem - tưởng là
to distribute - chia
to dominate - cao hơn
dramatically - đáng kể
drastically - quyết liệt
to evolve - giải bày
to excel - giỏi hơn
extremely - trường hợp đặc biệt
a fitness - năng lực
a foot - chân
a grip - va li
to grow - đâm mộng
height - cao
to increase - tăng lên
incredibly - vô cùng
a jump - bước nhảy
a length - bề dài
measured - có định chừng
middle - trung tâm
past - hơn
to prove - chứng minh
pursuit - sự đi tìm hạnh phúc
to require - cần dùng
a scientist - người giỏi về khoa vạn vật
a ski - trượt tuyết
skinny - gầy
steady - chắc chắn
stocky - lùn và mập
thin - lưa thưa
an underweight - thiếu cân
a variable - biến số
visible - có thể thấy
to weed - cỏ dại
weight - điều trọng yếu
weird - kỳ dị