0:51
Đã đăng 7 Tháng 1 2016
How to remove egg shell from raw egg

How to remove egg shell from raw egg

hoặc
продолжительность: 0:51
опубликовано 7 Tháng 1 2016
Mô tả
Jamie Oliver shares a good tip that many people may find useful.
Từ được đề xuất
a little bit - một chút
accidentally - phụ thuộc
annoying - chọc tức
basically - thuộc về diêm cơ
be a pain - là một nỗi đau
cake - bánh kẹp
to crack - làm nứt
easily - dể dãi
eggshell - vỏ trứng
every single time - mỗi lần
to fall - ngã
a finger - kim đồng hồ
get in - đi vào
get rid of - thoát khỏi
go back - trở lại
instinct - bản năng
kind of - giống của
lovely - kiêu sa
mop up - làm tiêu hết
an omelette - trứng tráng
a piece - bộ phận của máy
quick - mau lên
run away - chạy trên đường
a shell - đạn trái phá
the thing is - điều này là