The escape
(Oliver Twist)

bộ sưu tập: Oliver Twist
Сложность:
Đã đăng 29 Tháng 12 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 41 giây.
Mô tả
In this short fragment, you will see Oliver Twist escape from the workhouse.
Từ được đề xuất
to beg - ăn xin
a beggar - người ăn xin
a pardon - sự ân xá