Сложность:
Đã đăng 9 Tháng 4 2018
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 5 Phút. 46 giây.
Mô tả
The growth rate of bamboos is easily matched by pandas' love of eating them: these plants make the significant part of panda diet. Bamboo is not very nutritious, so a panda has to chew it about 14 hours a day – that is the only way for a panda to be replete.
Từ được đề xuất
amongst - giửa đám đông
to chew - nhai
to climb - leo
a cub - chồn con
dawn - buổi đầu
to depend - lòng thòng
to feed - nuôi
a forest - rừng
a leaf - cánh cửa
luxury - đồ xa xí
mostly - hơn hết
natural world - thế giới tự nhiên
nutritious - bổ dưỡng
particular - riêng
precious - quí
rare - hãn hửu
a ray - tia
to reach - đưa ra
a spell - phiên
tangled - bối rối
the only thing - điều duy nhất
time to spare - thời gian rảnh rỗi
touch - cảm kích
turn into - trở thành