Adam and Eve
(Only Lovers Left Alive)

bộ sưu tập: Only Lovers Left Alive
Сложность:
Đã đăng 5 Tháng 9 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 10 giây.
Mô tả
"Only Lovers Left Alive" is a vampire drama directed by Jim Jarmusch, shot by his own script. In this episode you will see the dialogue of two vampires, Adam and Eve.
Từ được đề xuất
a drag - ảnh hưởng
fuck - giao hợp
funeral - tang lể
hey - Chào
plague - tai ương
a supply - sự cung cấp
a tartar - cáu răng
  • phuonggthaooxh
    phuonggthaooxh
    .