Look what they’ve done to them
(Only Lovers Left Alive)

bộ sưu tập: Only Lovers Left Alive
Сложность:
Đã đăng 10 Tháng 9 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 9 giây.
Mô tả
"Only Lovers Left Alive" is a vampire drama directed by Jim Jarmusch. The vampires Adam and Eve, who have lived for a thousand years, take a walk down memory lane.
Từ được đề xuất
action - bộ tịch
an atrocity - gớm ghiếc
to blame - quở trách
blessed - có đủ cả
to contaminate - bẩn thỉu
a convenience - cầu tiêu
to date - bắt đầu từ
distance - nơi xa
an entanglement - làm rối loạn
fucking - đang làm tình
hero - anh hùng
to imprison - giam cầm
a litany - kinh cầu nguyện
to present - bày tỏ
a reflection - sự chiếu lại
to ridicule - chê cười
a secrecy - tánh kín đáo
to slaughter - làm thí sinh đều rớt
spooky - hay hiện lên
string - buộc bằng dây
stuff - chuyện
to succeed - kế tiếp