Checkmate, my darling
(Only Lovers Left Alive)

bộ sưu tập: Only Lovers Left Alive
Сложность:
Đã đăng 14 Tháng 9 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 57 giây.
Mô tả
"Only Lovers Live Alive" is a film by Jim Jarmusch about the life of modern vampires.
Từ được đề xuất
an ass - đít
to bet - cuộc đánh cá
bloody - dính máu
brutal - hung dữ
delicious - thơm ngon
to distract - làm bối rối
especially - riêng đặc biệt
frankly - thẳng thắn
hero - anh hùng
negative - âm bản
to plant - âm mưu
pompous - đẹp
a queen - hoàng hậu
ruthless - vô tình
a spot - nơi
a survivor - người sống sót