1:57
Đã đăng 14 Tháng 9 2014
Checkmate, my darling
(Only Lovers Left Alive)

Checkmate, my darling
(Only Lovers Left Alive)

hoặc
продолжительность: 1:57
Posted on 14 Tháng 9 2014
Mô tả
"Only Lovers Live Alive" is a film by Jim Jarmusch about the life of modern vampires.
рубрики:
Only Lovers Left Alive
Từ được đề xuất
an ass - đít
to bet - cuộc đánh cá
bloody - dính máu
brutal - hung dữ
delicious - thơm ngon
to distract - làm bối rối
especially - riêng đặc biệt
frankly - thẳng thắn
hero - anh hùng
negative - âm bản
to plant - âm mưu
pompous - đẹp
a queen - hoàng hậu
ruthless - vô tình
a spot - nơi
a survivor - người sống sót