Fly agarics
(Only Lovers Left Alive)

bộ sưu tập: Only Lovers Left Alive
Сложность:
Đã đăng 19 Tháng 9 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 6 giây.
Mô tả
A scene from the movie "Only Lovers Left Alive" in which Adam shows Eve his energy generator, which was created on the basis of the inventions of Nikola Tesla.
Từ được đề xuất
to cable - dây thừng to
a charge - lời khuyến cáo
connection - liên quan
to convert - biển thủ tiền bạc
to disconnect - tháo ra
a dynamo - hệ thống phát điện
fungus - bướu xùi
hidden - chôn
odd - dư
a plug-in - cắm vào
to reappear - hiện ra
treasure - tiền bạc