Spider monkey

bộ sưu tập: Động vật, Tự nhiên
Сложность:
Đã đăng 8 Tháng 11 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 13 giây.
Mô tả
A new guest settles in the Wild Animal Rescue Centre in Guatemala: it is an orphaned spider monkey. She is just starting to feed from a bottle, while Centre employees make sure that the animal evolves and feels comfortable.
Từ được đề xuất
a lot more - hơn rất nhiều
be used to - đã từng
a bond - bó lại
careful - cẩn thận
constantly - bền lòng
a department - ban
to develop - biểu lộ
to feed - nuôi
to gain - có lợi ích
get attached - được đính kèm
heartwarming - cảm động
in the long run - về lâu dài
a mammal - động vật có vú
obviously - chắc chắn
quarantine - thời gian 40 ngày
to release - miển trừ
to remain - còn lại
settle in - định cư
teddy bear - gấu bông
tread a fine line - đạp một đường thẳng