How to Change Your Mind in English
(part 1)

bộ sưu tập: Papa Teach Me
Сложность:
Đã đăng 4 Tháng 2 2018
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 14 giây.
Mô tả
Ali is an English teacher from the UK. In his lessons, he covers topics important for all learners so that it becomes simply unreal to forget something! In this video, Ali will present several ways to say that you have changed your mind or changed the decision made before.
Từ được đề xuất
application - đơn xin việc làm
to apply - cầu cứu
casual - bất ngờ
change one's mind - thay đổi tâm trí
to choose - chọn
clearly - thông suốt
come to think of it - Nghĩ kĩ thì
consideration - sự chú ý
conversation - cuộc nói chuyện
decision time - thời điểm quyết định
ending - cuối
expression - cách biểu lộ
hang on - treo lên
hold on - bám chặt
interested - quan tâm
to invite - gây ra
make a decision - quyết định
on second thought - suy nghĩ thứ hai
an option - quyền tự do chọn lựa
to reject - bác
response - bài thánh ca trong lê mi sa
spice up - thêm gia vị cho
usually - thông thường
why not - tại sao không