1:19
Đã đăng 22 Tháng 10 2017
Postman Cheval’s ideal palace

Postman Cheval’s ideal palace

hoặc
продолжительность: 1:19
Posted on 22 Tháng 10 2017
Mô tả
Postman Cheval's Ideal Palace is located near Lyon, in the small town of Hauterives, and is the most impressive example of naive art architecture. Cheval was building his palace on his own for 33 years working at his leisure time, day and night, at any weather, pebble by pebble.
Từ được đề xuất
beyond the scope of - vượt ra ngoài phạm vi của
bizarre - kỳ dị
a boundary - biên giới
carry away - mang đi
a castle - dinh thự lớn
to collect - gom góp
completely - ghép thành bộ
to create - gây nên
to enjoy - ham
fantastic - dị thường
final - cuối cùng
imagination - ảo tưởng
incredible - khó tin
influence - ảnh hưởng
a mailman - người đưa thơ
to mingle - pha lộn
obsession - sự ám ảnh
a palace - cung điện
a pebble - đá cuội
pick up - lượm lên
stumble across - trợt ngã
training - sự học nghề
unique - chỉ có một
to wonder - điều kỳ diệu