4:30
Đã đăng 24 Tháng 10 2014
Peppa Pig: Santa’s Grotto

Peppa Pig: Santa’s Grotto

hoặc
продолжительность: 4:30
Posted on 24 Tháng 10 2014
Mô tả
It's Christmas. Let's see how piggies and other animated animals celebrate it.
рубрики:
Peppa Pig
Từ được đề xuất
an eve - buổi chiều
a fair - chợ phiên
festive - thuộc về ngày lể
a grotto - hang
to mince - cắt thịt
a sleigh - xe chở đồ chạy trên tuyết
a stir - sự chuyển động
tidy - chu đáo

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English