4:29
Đã đăng 9 Tháng 10 2014
Peppa Pig: Gym Class

Peppa Pig: Gym Class

hoặc
продолжительность: 4:29
Posted on 9 Tháng 10 2014
Mô tả
In this episode, Peppa and her friends are going to Grampy Rabbit's gym class.
рубрики:
Peppa Pig
Từ được đề xuất
an athlete - lực sĩ
a beam - ách
to exercise - chuyên nghề
an explorer - người khám phá
fond - ngây thơ
gym - phòng thể dục
a kit - đồ đạc của lính
naughty - hung ác
an ought - phải
to pretend - giả cách
to unwrap - mở
a vault - khung miệng lò
to wobble - lung lay