Peppa Pig: Pancakes

bộ sưu tập: Peppa Pig
Сложность:
Đã đăng 29 Tháng 9 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 4 Phút. 29 giây.
Mô tả
In this episode of the funny animated film about Peppa Pig, we will watch the cheerful piggies cook pancakes.
Từ được đề xuất
to add - gia tăng
batter - bột nhồi
a bowl - bát
chance - cơ hội
to cook - chín
to drop - rơi
to flip - đánh nhẹ
grumpy - hay quạu
to leave - ly khai
to plan - lấy bản đồ
to pour - đổ vào
to reach - đưa ra
shame - điều hổ thẹn
a stir - sự chuyển động
syrup - xirô