4:18
Đã đăng 11 Tháng 9 2014
Peppa Pig: Best Friend

Peppa Pig: Best Friend

hoặc
продолжительность: 4:18
Posted on 11 Tháng 9 2014
Mô tả
This is another episode of the animated series "Peppa Pig", which is going to familiarise you with Suzy Sheep, Peppa Pig's best friend.
рубрики:
Peppa Pig
Từ được đề xuất
a chest - hộp cất vật quí gía
a chip - dùng cho điện tử
to cough - ho
loose - dản ra
a rumbling - động ầm ầm
sore - đau đớn
to tickle - làm cho vui thích
tiny - nhỏ xíu
a tummy - bụng
to turn - xoay
a wand - chiếc đủa của phù thủy
wide - học thức rộng