4:29
Đã đăng 12 Tháng 3 2014
Peppa Pig: Spring

Peppa Pig: Spring

hoặc
продолжительность: 4:29
Posted on 12 Tháng 3 2014
Mô tả
Spring came to Peppa Pig's town, and to celebrate this event, Grandpa Pig decided to organise a chocolate egg hunt for Peppa and her friends.
рубрики:
Peppa Pig
Từ được đề xuất
baby - em bé
a beak - cảnh sát trưởng
a branch - chi hội
a Bush - bụi cây
careful - cẩn thận
a chick - bầy gà con
a chicken - còn non nớt
an ear - tai
easily - dể dãi
an egg - manh nha
exciting - hăng hái
fluffy - có lông măng
a garden - công viên
to grow - đâm mộng
to hatch - ấp trứng
a helping - một phần
hidden - chôn
to hide - che
hooray - hoan hô
a hunt - đoàn người săn
a lad - thanh niên
leafy - nhiều lá
middle - trung tâm
a mouth - cửa cảng
to pick - xoi
a plant - cây
a pot - ly
to pretend - giả cách
to promise - báo trước
ready - chuẩn bị việc gì
round - chung quanh
to sing - ca
a smell - khứu giác
soon - chẳng bao lâu
spring - căn nguyên
a springtime - mùa xuân
to stay - chận lại
to step - bước đi
a straw - rơm
a tummy - bụng
to wish - muốn
to wonder - điều kỳ diệu