4:27
Đã đăng 10 Tháng 2 2014
Peppa Pig: Stars

Peppa Pig: Stars

hoặc
продолжительность: 4:27
опубликовано 10 Tháng 2 2014
Mô tả
In this video, Peppa Pig, together with her little brother George, make their first steps in astronomy.
рубрики:
Peppa Pig
Từ được đề xuất
bedtime - giấc ngũ
a dot - chấm
a helmet - bộ phận trên vành hoa
a mug - cốc tròn có quai
pajamas - áo ngủ
a sailor - hải quân
a spacesuit - không gian