Peppa Pig: Tidying Up

bộ sưu tập: Peppa Pig
Сложность:
Đã đăng 25 Tháng 3 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 4 Phút. 29 giây.
Mô tả
Peppa and George made a real mess in their room. Now they will have to do some tidying up.
Từ được đề xuất
at least - ít nhứt
a basket - cái giỏ
a bedroom - phòng ngũ
a bookshelf - kệ sách
carry on - tiếp tục
go on - đi thẳng
to hurt - đau
look for - tìm kiếm
to lose - thua
lovely - kiêu sa
mess - đám người ăn chung nhau
newspaper - báo
noise - tiếng huyên náo
poor - đáng thương
quick - mau
race - chủng tộc
slow - buồn chán
to stop - thôi
tidy up - dọn dẹp
trip over - đi qua
untidy - không có thứ tự
well done - xong rồi
to win - được thắng