Peppa Pig: The Tree House

bộ sưu tập: Peppa Pig
Сложность:
Đã đăng 18 Tháng 1 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 4 Phút. 29 giây.
Mô tả
Grandpa Pig built a wonderful tree house for Peppa and George.
Từ được đề xuất
as long as - miễn là
climb in - trèo lên
come into - vào bên trong
come out - mới ra đời
a cookie - bánh ngọt
a curtain - bức màn treo
easy - khoan thai
to fit - làm cho vừa
go in - đi vào
go inside - đi vào bên trong
homemade - làm ở nhà
I see - Tôi hiểu rồi.
little one - một chút
muddy - ánh sáng lờ mờ
nice - tinh vi
of course - của tòa án
pay a visit - thăm
secret - bí mật
silly - điên
surprise - sự kinh ngạc
thank you - cảm ơn bạn
a tummy - bụng
to visit - sự đi thăm
a visitor - viên thanh tra
to whisper - nói nhỏ