Peppa Pig: Camping

bộ sưu tập: Peppa Pig
Сложность:
Đã đăng 9 Tháng 3 2017
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 4 Phút. 30 giây.
Mô tả
The Pig family goes camping, but when Daddy finally manages to set up the tent, it turns out that it is too small for everyone to fit in. Daddy has to sleep outside, and everything would be just fine if it wasn't for the bad weather. But Daddy Pig is a true pro at camping, so he is going to be perfectly fine... isn't he?
Từ được đề xuất
bedtime - giấc ngũ
a campfire - lửa trại
to carry - mang
to collect - gom góp
easy as pie - dễ như ăn bánh
an expert - tinh thông
to forget - quên
further - xa hơn
to grow - đâm mộng
lovely - kiêu sa
make a fire - làm lửa
make into - làm thành
to mean - nghĩa là
to move - di cư
nature - bản chất
never mind - đừng nghỉ tới
noise - tiếng huyên náo
of course - của tòa án
outside - bên ngoài
an owl - chim cú
a pole - bắc cực
rub together - Chà xát
to rumble - động ầm ầm
to snore - ngáy khi ngũ
splendid - đẹp đẻ
a stick - cán dù
a tent - lều
worry - lo