4:30
Đã đăng 8 Tháng 12 2017
Peppa Pig: Granddad Dog’s Garage

Peppa Pig: Granddad Dog’s Garage

hoặc
продолжительность: 4:30
опубликовано 8 Tháng 12 2017
Mô tả
Granddad Dog's garage is a wonderful place. Here you can fill up your car with petrol, pump up your tyres, or you can just buy some fruit ice-cream! Granddad Dog knows about cars more than anyone else, and he always helps his friends in need. But what if Granddad himself needs help? Who can possibly handle the wonderful car wash that Granddad has just installed?
рубрики:
Peppa Pig
Từ được đề xuất
air - dáng điệu
automatic - như máy
be on one's way - được trên con đường của một người
car wash - chỗ rửa xe
certainly - chắc chắn
exciting - hăng hái
finally - chung cuộc
garage - chỗ sửa xe
to hop - bắt được
malfunction - sự cố
to mend - sửa đổi
no good - không tốt
oh dear - ồ thân yêu
panic - làm hoảng hốt
petrol - dầu lửa
plenty of - nhiều
to rescue - cứu cấp
run out of - hết
see you later - hẹn gặp lại
serious - hệ trọng
soapy - có mùi xà bông
stuck - dán dính
switch off - cúp điện
switch on - bật