Katy Perry — Last Friday Night
(T.G.I.F.)

bộ sưu tập: Katy Perry, Nhạc pop
Сложность:
Đã đăng 3 Tháng 7 2017
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 54 giây.
Mô tả
Last Friday Night (T.G.I.F.) is a song by American singer and songwriter Katy Perry. It was released on 6 June 2011, with the music video being released on June 14th. The song reached number one on the U.S. Billboard Hot 100Canadian Hot 100 in August 2011.

The music video features several celebrities: Rebecca Black, Corey Feldman, Debbie Gibson, Kenny G, the band Hanson, Kevin McHale and Darren Criss.
Từ được đề xuất
all over - trên hết
black out - làm chuyện bậy
a blur - hình dáng mập mờ
a boss - cai thợ
to break - bẻ gảy
a bruise - chổ móp
connect the dots - kết nối các dấu chấm
credit card - thẻ tín dụng
damn - chê
end up - kết thúc
epic fail - sử thi thất bại
glitter - ánh sáng
a hickey - hickey
I think - Tôi nghĩ
kick out - đá ra
max - tối đa
pretty - dể thương
to rip - chẻ củi
to rule - cai trị
a shot - cú sút banh
skinny-dip - gầy gò
smell - cảm thấy
to stop - thôi
a stranger - người lạ mặt
to streak - đi qua mau như chớp
to tow - kéo tàu
a warrant - cho phép
a yard - sân có rào chung quanh