Pet lion

bộ sưu tập: Động vật
Сложность:
Đã đăng 17 Tháng 10 2015
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 17 giây.
Mô tả
They say that dog is man's best friend...
Từ được đề xuất
adult - người lớn
a bond - bó lại
a cub - chồn con
a cuddle - âu yếm
fear - lo ngại
a giant - cây to
a kiss - ôm nhau hôn
to return - chiếu lại
a share - cổ phần
strong - ánh sáng chói
tame - dể dạy
a volunteer - chí nguyện quân
a wild - điên cuồng