1:22
Đã đăng 26 Tháng 2 2016
Why do we put money into Piggy Banks?

Why do we put money into Piggy Banks?

hoặc
продолжительность: 1:22
Posted on 26 Tháng 2 2016
Mô tả
Have you ever thought about why piggy banks are actually shaped like pigs? This video tells us the most popular legend about this.
Từ được đề xuất
cheap - hà tiện
clay - đất sét
coin bank - ngân hàng tiền xu
come into being - ra đời
to create - gây nên
a dish - chổ lõm xuống
to encourage - bạo dạn
eventually - sau cùng
to exist - có
expensive - đắt
instead - đại diện
to invent - bày ra
misinterpretation - sự giải thích sai
mostly - hơn hết
origin - chổ sản xuất
piggy bank - con heo đất
a pot - ly
a potter - người làm đồ gốm
to retrieve - chuộc lại danh dự
saving - phần dành dụm
seldom - ít có
to shatter - bể tan từng mãnh
a slit - đường mổ xẻ
spare - đạm bạc
to throw - quăng

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип