Why do we put money into Piggy Banks?

bộ sưu tập: Lịch sử
Сложность:
Đã đăng 26 Tháng 2 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 22 giây.
Mô tả
Have you ever thought about why piggy banks are actually shaped like pigs? This video tells us the most popular legend about this.
Từ được đề xuất
cheap - hà tiện
clay - đất sét
coin bank - ngân hàng tiền xu
come into being - ra đời
to create - gây nên
a dish - chổ lõm xuống
to encourage - bạo dạn
eventually - sau cùng
to exist - có
expensive - đắt
instead - đại diện
to invent - bày ra
misinterpretation - sự giải thích sai
mostly - hơn hết
origin - chổ sản xuất
piggy bank - con heo đất
a pot - ly
a potter - người làm đồ gốm
to retrieve - chuộc lại danh dự
saving - phần dành dụm
seldom - ít có
to shatter - bể tan từng mãnh
a slit - đường mổ xẻ
spare - đạm bạc
to throw - quăng