Сложность:
Đã đăng 20 Tháng 1 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 59 giây.
Mô tả
This is a cheerful and positive song that not only pink colour lovers will enjoy.
Từ được đề xuất
a ballerina - nữ vũ công
bright - tươi
to choose - chọn
to color - đỏ mặt
to dance - khiêu vủ
a dress - cách ăn mặc
a flamingo - chim hồng hạc
hard - siêng năng
lawn - bải cỏ
pink - có sắc hồng
a princess - bà chúa
a rainbow - vòng cầu
rose - hoa hồng
a shade - vong linh
to sing - ca
sing along - hát theo
sing out - hát ra
a song - bài hát
stir up - khuấy lên
a toe - chân tường