3:5
Đã đăng 8 Tháng 5 2013
Where do you live?

Where do you live?

hoặc
продолжительность: 3:5
Posted on 8 Tháng 5 2013
Mô tả
Passers-by on London streets are asked about where they live and what they like in their houses.
Từ được đề xuất
a barbecue - quay nguyên con
to build - cất
a cafe - cà phê
to catch - bánh xe ăn khớp
close - âm điệu
a coast - bờ biển
comfortable - yên tâm
a flat - chổ đất thấp
a neighbour - người bên cạnh
noisy - đứa bé nghịch ngợm
pleasant - đẹp
to pollute - bẩn thỉu
a river - sông
rubbish - vật bỏ
a shop - cửa hàng
suburb - vùng ngoại ô
a tree - cây
an underground - khoảng ở dưới mặt đất
valley - đường rảnh
to worry - lo

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English