3:1
Đã đăng 17 Tháng 2 2014
Queen — We Are The Champions

Queen — We Are The Champions

hoặc
продолжительность: 3:1
Posted on 17 Tháng 2 2014
Mô tả
"We Are the Champions" is a song by the British rock band Queen released on their album "News of the World". It is one of the most famous band's songs. It became a sport anthem of millions of sport fans around the globe.
рубрики:
Queen, Nhạc rock
Từ được đề xuất
a bow - cây cung
to bring - dẩn dắt
challenge - bài bác
to commit - giao thác
to consider - đắn đo
crime - tội ác
curtain call - kéo màn
dues - đến kỳ hạn nợ
fame - danh tiếng
a fortune - của hồi môn
go on - đi thẳng
keep on - cứ tiến hành
to kick - chống lại
to lose - thua
a loser - bên thua
a mistake - điều sai
a sentence - câu văn
a share - cổ phần
thank you - cảm ơn bạn
till the end - đến cuối cùng
time after time - hêt lân nay đên lân khac

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English