1:16
Đã đăng 14 Tháng 8 2015
Reading in toilet

Reading in toilet

hoặc
продолжительность: 1:16
Posted on 14 Tháng 8 2015
Mô tả
Until fairly recently Russians were the most avid readers in the world. However today they are buying and reading fewer books. This decrease in demand has become a real problem for bookstores.
рубрики:
Quảng cáo
Từ được đề xuất
to attain - đến
available - có hiệu lực
a case - khi
chain - dây chuyền
a decrease - bớt xuống
demand - câu hỏi
fewer - ít
following - đoàn tùy tùng
a household - chỉ những tôi tớ
importance - lòng tự phụ
increase - sự lên giá
malls - trung tâm mua sắm
promotion - sự đề xướng
to remind - nhắc lại
response - bài thánh ca trong lê mi sa
a shopper - người mua hàng
a WC - cầu tiêu
wide - học thức rộng

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English