3 Types of Parenthesis

bộ sưu tập: EngVid
Сложность:
Đã đăng 22 Tháng 10 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 47 giây.
Mô tả
In this video lesson, Rebecca will talk about parenthesis that will make your speech and written English more intelligent.
Từ được đề xuất
an angle - cạnh
to discuss - bàn cải
drastic - thuốc mạnh
environmental - sự bọc chung quanh
an introduction - lời nói đầu
to provide - cho
a standpoint - quan điểm